Bronze Sculpture Art

Style > 1980 (1/2)

 • David Marshall -sculpture-chandelers-art-design-bronze-alu-signed (picasso, Miro)
 • David Marshall (44cm/7kg)-sculpture-porte Livre-art-design-bronze-alu(picasso)
 • David Marshall-sculpture-porte Bottle-range Bottle-art-(picasso, Dali, Miro)
 • David Marshall (36cm/5kg)-signed-sculpture-chandeliers-art-bronze(dali, Picasso)
 • Mitoraj Igor Sculpture Bronze Medal Articulations Numbered /500 Art Poland
 • David Marshall-27cm-sculpture-2 Chandeliers-art-design-bronze-alu(dali, Picasso)
 • David Marshall-30cm-sculpture-porte Bottle-art-design-bronze(dali, Picasso)
 • David Marshall-30cm-sculpture-2 Chandeliers-art-design-bronze-alu(dali, Picasso)
 • David Marshall-36cm-sculpture-chandelier-art-religious-bronze-alu(dali, Picasso)
 • David Marshall-28cm-sculpture-2 Chandeliers-art-design-bronze Alu(dali, Picasso)
 • Antoni Miro (1944)-l'ocell-sculpture-book-art-design-bronze-(dali, Picasso, Lohé)
 • David Marshall-28cm-sculpture-2 Chandeliers-art-design-bronze Alu(dali, Picasso)
 • David Marshall-sculpture-chandelier-art-design-bronze Alu (dali, Picasso, Miro)
 • David Marshall-sculpture-art-design-bronze Alu (dali, Picasso, Miro-lohé)